Hungarian (formal)English (United Kingdom)
EURAXESS Hungary
Alapvető információk Magyarországra érkező kutatóknak PDF Nyomtatás E-mail

 

 

Hasznos telefonszámok:
 

Általános segélyhívó: 112
Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107
 
Egészségügyi ellátás

 

A magyar orvosok világszerte híresek szakértelmükről és precizitásukról, így az ideérkező külföldi állampolgárok bátran bízhatnak bennük. Elsősegély illetve sürgősségi ellátás esetén a beavatkozás ingyenes mindenki számára (beleértve a külföldieket is), pusztán a beavatkozást követő ápolást kell megtéríteni. Ez a közkórházak esetében nem magas összeg, viszont ha magánkórházban látják el, akkor sokkal drágább lehet. Ha saját költségen látogatott el Magyarországra (nem munka céljából), célszerűbb a legmagasabb biztosítási csomagot választania. Az EU tagországból érkezőknek érdemes kiváltaniuk az Európai Egészségbiztosítási Kártyát (EHIC).

 

Sürgős, illetve orvosilag szükségesnek ítélt egészségügyi ellátás esetében az Európai Egészségbiztosítási Kártyát felmutatók ugyanolyan ellátásban részesülnek Magyarországon, mint a többi EU ország biztosítottjai. Az ezen felüli ellátásokért azonban nekik is fizetniük kell amennyiben nincsen más kiegészítő egészségbiztosításuk, amely ezekre az esetekre is fedezetet nyújt.

 

Amennyiben munkát vállal Magyarországon, kiutazása előtt tájékozódjon saját országában, hogy hol lesz teljes értékű biztosítási jogviszonya ez idő alatt. Érdeklődjön előzetesen magyarországi munkaadójánál a TB lehetőségekről, hiszen amennyiben Ön magyar TAJ kártyát kap, úgy mind az egészségügyi, mind a táppénz ellátásokra teljes mértékben jogosult, nincs szükség az Európai Egészségügyi Kártya kiváltásán kívül más kiegészítő egészségbiztosításra.

 

Amennyiben orvosi ellátásra van szüksége, tanácsos először a háziorvoshoz fordulni. (A háziorvosi hálózatról további információt kaphat az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól) A háziorvos állítja ki a beutalót kórházi beavatkozásra, szakorvosi vizsgálatra, egyéb járóbeteg ellátásra, amennyiben az szükséges.
Az éjjel-nappali gyógyszertárakban, bármikor beválhatja az orvos által kiállított receptet, a gyógyszerész minden esetben köteles tájékoztatni a beteget az adagolás szabályairól. A gyógyszerek ára nagyban függ a betegségtől és a gyógyszer típusától, mivel az értük fizetett térítés már támogatásokkal csökkentett összeg, még EHIC kártya felmutatásával sem igényelhető vissza.

 

Olyan államok állampolgárai, amelyek nem tartoznak az Európai Gazdasági Térséghez és nem kötöttek külön megállapodást Magyarországgal, teljes árat kötelesek fizetni az egészségügyi ellátásért.
A következő országok kétoldalú megállapodást kötöttek Magyarországgal: Horvátország, Svájc, Angola, Észak-Korea, Irak, Jordánia, Kuba, Kuvait, Mongólia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Kazahsztán, Kirgizisztán, Koszovó, Macedónia, Oroszország, Szerbia, Türkmenisztán, Ukrajna és Üzbegisztán.

 

A kártya nélkül igénybe vett szolgáltatások ára eltérhet az EHIC kártyával megállapított ártól, bár ez nem jellemző. Kerülve a diszkriminációt, azonos beavatkozásért/ellátásért azonos térítést kérnek, erről az orvos/ellátó intézmény előre tájékoztatást ad.

 

Egészségbiztosítási EU információs vonal (elérhető hétfő-csütörtök 8-16h, péntek 8-12h): külföldről 00-36-1-412-0431, Magyarországról (ingyenes) 06-40-200-347

 

Társadalombiztosítás

 

EGK országok állampolgáraira vonatkozóan a 883/2004/EK rendelet érvényes az Európai Unión belül mozgó nemzetközi munkavállalók társadalombiztosítási helyzetének meghatározásával kapcsolatban. Ez a rendelet a korábban E jelű (biztosítási jogviszony országát igazoló) okmányokon alapuló rendszert megváltoztatja. Az új rendszer mind az orvosi- és a táppénz ellátásra, valamint a nyugdíjjárulék fizetésére is kiterjed, meghatározza ezen szolgáltatások igénybevételének országát és egyben a biztosítási jogviszonyt is.
Új követelmények kerültek bevezetésre a munkavállaló saját országában fennálló társadalombiztosítási jogviszonyának fenntartásával kapcsolatban, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a munkavállaló egyidejűleg két vagy több tagországban is munkát végez. Kiutazása előtt tájékozódjon saját országában, hogy hol lesz teljes értékű biztosítási jogviszonya a magyar munkavállalás alatt. Érdeklődjön előzetesen magyarországi munkaadójánál a TB lehetőségekről, hiszen amennyiben Ön ideiglenes vagy teljes jogú magyar TAJ kártyát kap, úgy mind az egészségügyi, mind a táppénz ellátásokra teljes mértékben jogosult Magyarországon, nincs szükség az Európai Egészségügyi Kártya kiváltásán kívül más kiegészítő egészségbiztosításra.
A rendelet megtekinthető itt. Ezen a linken pedig a kiküldetés szabályainak változásáról kaphat bővebb információt.

 

A nem EGT államokból EU-ba érkező munkavállalókra is a 883/2004/EK rendelet vonatkozik. Ennek értelmében az egyezményes államokból – Szerbia, Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Montenegro, Koszovó – érkező kutatók Magyarországon nem kötelesek egészségügyi hozzájárulást fizetni, azonban TAJ számot kaphatnak és így teljes körű egészségügyi ellátást is. A többi állam esetében az egészségügyi ellátások csak egészségügyi hozzájárulás fizetése mellett vehetők igénybe a kiállított TAJ szám alapján.

 

A nemzetközi munkavállalók magyar egészségügyi ellátásának szabályairól szóló értelmező dokumentum megtekinthető itt.

 

A Magyarországon -- és az EU más tagállamaiban -- igénybe vehető szociális ellátásokról az EU portálján találhat bővebb információt (angol nyelven).

 

Vízum, tartózkodási engedély

 

Magyarország 2007. december 21-e óta tagja a schengeni övezetnek.
Általános szabályként elmondható, hogy az Európai Gazdasági Térség állampolgárai számára nem szükséges a vízum kiváltása.
Az Európai Gazdasági Térségen kívül eső, azaz harmadik országok állampolgárai számára a kutatási célú vízum, illetve tartózkodási engedély kiváltására 2007 óta speciális szabályok érvényesek (az úgynevezett kutatói vízumszabályozásnak megfelelően). A kutatói vízumról bővebb információ az alábbi linkeken található:

 

Általános tájékoztató a kutatói vízumról:
http://euraxess-hungary.hu/images/stories/Hungary_for_incoming_researchers_Essentials/kutatoi_vizum_web.pdf
A Külügyminisztérium tájékoztatója vízumkérelmezőknek:
http://www.kulugyminiszterium.hu/NR/rdonlyres/55BA4253-6353-4B85-91C3-E4FB1D
BAB125/0/vizumkerelmezok_tajekoztatasa_hu.pdf

Formanyomtatványok vízum és tartózkodási engedély kérelmezéséhez:
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Konzuli_informaciok/Kulfoldiek_beutazasa
/Vizumkerdoivek/

Kutatói vízumszabályozás és akkreditációs eljárás a fogadó kutatószervezeteknek:
http://www.nkth.gov.hu/tanacsadas/kutatoszervezetek/kutatoi-vizumszabalyozas
Akkreditált kutatószervezetek listája:
http://www.nkth.gov.hu/tanacsadas/akkreditalt/akkreditalt
A kutatók szabad mozgása az EU-ban:
http://www.nkth.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/eu-egyuttmukodes/kutatok-szab
ad-mozgasa

 

Munkavállalói engedély

 

A Magyarországra érkező külföldi kutatók számára, akik nemzetközi egyezmények keretében (pld. EU keretprogramok, bilaterális tudományos és technológiai megállapodások), vagy a Magyar Tudományos Akadémiában, vagy valamely magyar kutatóintézetben vagy felsőoktatási intézményben kutatnak, nem szükséges a munkavállalói engedély kiváltása.
Tanárok és gyakornokok számára (akik rendszeres jövedelmet kapnak Magyarországon) D-3 típusú vízumot kell kiváltani, ehhez kapcsolódóan lehet megkapni a munkavállalói engedélyt, amelyet a Munkaügyi Hivatal állít ki.

 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410002
/Kulfoldiek_magyarorszagi_munkavallalasa20091202.html

http://www.okmanyirodak.hu/kekkh/kozos/index.php

 

A szellemi tulajdon védelme


A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozik:


- az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;
- a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;
- az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;
- a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;
- a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;
- a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása.


További információk elérhetők Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapján: http://www.sztnh.gov.hu/

Módosítás dátuma: 2014. május 16. péntek, 16:43
 

logohun.jpg

Hírek

 

Előadás az EURAXESS támogatásával a Kutatók Éjszakáján

Bővebben...
 

 

Az E*CARE projekt jelentése a magyar kutatók mobilitásának és karrierfejlesztésének irányairól és kihívásairól

Bővebben...
 

Euraxess Álláslehetőségek

EURAXESS Jobs Portal